A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Egypt - Abú Simbel - Průvodce

K Abú Simbelu přijedete nejspíše autobusem nebo autem. Ale můžete sem dorazit i letadlem. Velký skalní chrám Ramesse II. a hned vedle něj skalní chrám jeho nejmilejší choti Nefertari jezdí obdivovat lidé z celého světa. Je také obdivovat co!

Abú Simbel při východu slunce (nahrál: admin)
Abú Simbel při východu slunce
Abú Simbel těsně po východu slunce (nahrál: admin)
Abú Simbel těsně po východu slunce
Abú Simbel dopoledne (nahrál: admin)
Abú Simbel dopoledne

Tak jako hora Uluru v Austrálii, i chrámy v Abú Simbelu jsou v každé části dne jiné. Jak se sluníčko opírá o jejich stěny a vrývá stíny do obřích vtesaných soch, mění chrám barvy od šedavorudé ráno, přes růžovou, žlutobílou až pak po ohnivorudou, když se slunce sklání k západu. Co si pod Abú Simbel představit? Jsou to dva skalní chrámy:

  • jeden zasvěcený Ramessovi (na předchozích fotkách)
  • druhý jeho manželce Nefertari.

Chrám Ramesse II.

Skalní chrám jehož vstup střeží čtyři majestátní sedící postavy Ramesse II., které jej zpodobňují v různých etapách života (od mládí až po zralého muže). Tito Ramessové jsou vysocí přes 20 metrů! V popředí stojí sochy královských žen i se svými dětmi, vše vytesáno do kamene v nadživotní velikosti.

Chrám Ramesse II (nahrál: admin)
Chrám Ramesse II

Při vchodu do chrámu lze obdivovat množství hieroglyfů a menších soch ztvárňující sokoly (symboly boha Hora) a nebo příslušníky královské rodiny.

Rekonstrukce nápisu u vchodu do chrámu Ramesse II (nahrál: admin)
Rekonstrukce nápisu u vchodu do chrámu Ramesse II
Příslušníci rodiny Ramesse II. - Menší postavy příslušníků královské rodiny u nohou každého z kolosů Ramesse II (nahrál: admin)
Příslušníci rodiny Ramesse II. - Menší postavy příslušníků královské rodiny u nohou každého z kolosů Ramesse II
 (nahrál: admin)

Připravte se na to, že při vstupu do chrámu budete téměř umačkáni davy turistů! Ale pro co jiného to podstoupit, než pro Abú Simbel? :-) Do chrámu vede pouze jeden úzký vchod, kterým kdysi přicházel sám faraon, aby uctil boha Hóra, kterému byl chrám zasvěcen. Každopádně neuctíval tu jen Hóra v podobě sokola, ale i sám sebe, jelikož svoje podobizny vytesané do kamene rozmístil po celém chrámu.

 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)

Uvnitř chrámu Ramesse II.

Jakmile vejdete do chrámu, překvapí vás tma. Než se rozkoukáte, bude chvíli trvat. Jediné světlo, které do chrámu proniká, je to procházející vstupním vchodem.

Po chvíli zjistíte, že stěny chrámu jsou osvětleny oranžovým umělým světlem, které vrhá stíny na nádherné rytiny kartuší, podobizen faraóna a ostatních božstev. Při vchodu do chrámu se před vámi rozevírá sloupová síň s osmi sloupy, čtyři po jedné straně a čtyři po druhé. Sloupy jsou vysoké zhruba deset metrů.

 (nahrál: admin)
Detail sloupu v chrámu Ramesse II (nahrál: admin)
Detail sloupu v chrámu Ramesse II

Po stěnách i po stropech za sloupy jsou v síni vyobrazeny a popsány válečné úspěchy samotného Ramesse II. Když tu budete, zřejmě se vám odsud nebude chtít ani odejít. Na většinu lidí kouzlo tohoto místa hluboce zapůsobí…

Chrám Ramesse II, reliéf s bohem plodnosti (nahrál: admin)
Chrám Ramesse II, reliéf s bohem plodnosti
Jeden z reliéfů v Ramessově chrámu (nahrál: admin)
Jeden z reliéfů v Ramessově chrámu

Když se postavíte zády ke vstupu do chrámu, po stěnách vpravo by mělo být vyobrazení Asiatů a vlevo Núbijců. O kousek dál vlevo je vidět krále útočícího na syrskou pevnost, když probodává kopím Libyjce a přivádí ve vítězném průvodu núbijské zajatce. Naproti tomu vpravo jsou vyobrazeny různé okamžiky z oslavované bitvy proti Chetitům u Kadeše.

Na stěnách ve sloupové síni jsou vyobrazeny okamžiky ze života faraóna ve chvílích, kdy on sám nebo jeho mocná armáda poráží své nepřátele.

Ze sloupové síně vedou vchody do postranních komor chrámu, sloužících jako sklady. Byly zde uloženy kultovní předměty spolu s chrámovými poklady.

Nejsvětější svatyně

Do nejsvětejší svatyně a ústřední místnosti celého chrámu se dostanete vstupem přes malou síň se čtyřmi sloupy, odkud se vchází do příčné síně a odtud právě do nejsvětější svatyně.

Nejsvětější svatyně se sochami - (zleva): Ptaha, Amóna , Réa-Harachteje a samotného Ramesse II (nahrál: admin)
Nejsvětější svatyně se sochami - (zleva): Ptaha, Amóna , Réa-Harachteje a samotného Ramesse II

Ve svatyni sedí vytesány do kamene čtyři velké skulptury. Je to socha Ptaha (vlevo), Amóna s vysokou korunou z peří, krále a slunečního sokola Réa-Harachteje. Poslední sochou je samotný Ramesse II., který když chodil vzdát úctu bohům do tohoto chrámu, uctíval zároveň i sám sebe jako boha. Do nejsvětější svatyně zasvítí slunce jen dvakrát do roka – 20. února a 20. října, jinak tu panuje neproniknutelná tma. (Mimochodem pro turisty prosvětlovaná umělým osvětlením ;-)). Svatyně je vyprojektována tak, aby sluneční paprsky, které sem dvakrát ročně dolehnou, osvítily jen tři sochy z pravé strany a čtvrtou (první zleva) ponechali navždy v temnotě. V ní je totiž vyobrazen Ptah, bůh temnoty a podsvětí…

Přenos skalních chrámů v Abú Simbelu

Jak chrám Ramesse II., tak jeho choti Nefertari, je vytesán do skalního masivu vypínajícího se nad Násirovým jezerem. Chrámy tu však nestály odjakživa. V dobách velkých faraónů byly vytesány do skály mnohem níže položené. Kdyby zde zůstaly, dnes by byly pod hladinou jezera, jenž zde bylo vytvořeno naplněním druhé Asuánské přehrady. Právě proto, že naplněním jezera by došlo k zániku těchto monumentálních chrámů, byly tyto proto přeneseny na výše položená místa. Přenesení chrámů organizovalo UNESCO.

Chrámy byly rozřezány na více než tisíc kvádrů o váze až 30 tun a nově umístěny přibližně 20km od Súdánského území. Cena za přenos chrámů v Abú Simbelu činila 42 miliony USD.

Východ slunce před chrámy v Abú Simbel (nahrál: admin)
Východ slunce před chrámy v Abú Simbel
Násirovo jezero z pohledu od chrámu Ramesse II (nahrál: admin)
Násirovo jezero z pohledu od chrámu Ramesse II
Těsně před chrámy Ramesse II a Nefertari (nahrál: admin)
Těsně před chrámy Ramesse II a Nefertari

Chyba při přenosu chrámu Ramesse II

I když byly stavební práce naplánovány s tou největší možnou opatrností a přesností, největší odborníci na přenos tak unikátní stavby i se všemi svými měřícími prostředky nedosáhli kvality stavebních prací dělníků z dob Ramesse II. Chrám Ramesse II. byl přenesen nesprávně, jelikož paprsek slunečního kotouče sice sochy osvětluje, ale s rozdílem jednoho dne oproti původní stavbě. Tuto obrovskou chybu se snaží „zatajit“ snad všechny turistické průvodce, které popisují chrámy v Abú Simbelu. Pokud zde však stanete a na vlastní oči si půjdete prohlédnout tyto úžasné stavby, dozvíte se to z úst průvodců, kteří vás chrámem budou provádět. Na druhou stranu, i když je tato „chyba“ zamyšleníhodná, ve vztahu k naplánování přenosu celého chrámu se zdá být zanedbatelná… Skalní kvádry chrámů – jak Ramesse, tak Nefertari – jsou připevněny k obrovské železobetonové konstrukci – umělé hoře tak, aby nevzbudily ani náznak pochybností, že skála, do níž je svatyně zasazena, je umělá. Dřív se turisté mohli podívat i do železobetonové kopule pod chrámem, ale z bezpečnostních důvodů kvůli teroristickým útokům se od tohoto upustilo. Dnes tedy můžete obdivovat chrám Ramesse II. pouze tak, jak jej viděly oči Egypťanů ve faraónských dobách. A můžu říci, že ať se budete snažit objevit jakoukoli škvírku v rozřezaných blocích kamenů, nepodaří se vám to. Až na jednu „chybu“ dnešních stavitelů je to skutečně mistrovské dílo! ;-)

Chrám Nefertari, nejmilejší choti Ramesse II

Nalézá se hned vedle Ramessova chrámu, ale i když je to taktéž monumentální dílo, již není tolik významné.

Pohled na oba chrámy - vlevo chrám Ramesse II, vpravo chrám Nefertari (nahrál: admin)
Pohled na oba chrámy - vlevo chrám Ramesse II, vpravo chrám Nefertari

Chrám je zasvěcen nejen Nefertari, ale také bohyni Hathóře, s níž je královna všude ztotožňována. Je tomu tak i na velkých postavách v průčelí chrámu. Ukazují krásnou Nefertari, orámovanou stojícími postavami Ramesse II – svého manžela. Nefertari je zde znázorněna s rohatou korunou bohyně.

Chrám zasvěcený Nefertari (nahrál: admin)
Chrám zasvěcený Nefertari
Průčelí chrámu zasvěceného Nefertari (nahrál: admin)
Průčelí chrámu zasvěceného Nefertari
Detail průčelí chrámu zasvěceného Nefertari (nahrál: admin)
Detail průčelí chrámu zasvěceného Nefertari

Uvnitř chrámu Nefertari

Vnitřek chrámu je rozdělen šesti sloupy zdobenými hlavami bohyně Hathóry.

Jeden ze sloupů v chrámu Nefertari (nahrál: admin)
Jeden ze sloupů v chrámu Nefertari

Za sloupy můžeme obdivovat opět krásnou výzdobu stěn. Ta se však tentokrát spíše omezuje na výjevy, v nichž král a královna uctívají rozmanité bohy. Scéna, ve které Ramesse vítězí nad nepřáteli, zde již není ústředním motivem. Též tu najdete velký reliéf bohyně Hathóry, ztělesněné Nefertari, v podobě krávy, pod jejíž ochranou se nalézá soška Ramesse II.

Výjev z chrámu Nefertari (nahrál: admin)
Výjev z chrámu Nefertari
Výjev z chrámu Nefertari (nahrál: admin)
Výjev z chrámu Nefertari

Hathór byla představována v podobě krávy nebo alespoň ženy s kravskými rohy na hlavě. Byla bohyní lásky, tance a hudby. Něco jako pro Řeky Afrodíta. Hathór symbolizuje i mateřství. Pokud zde již budete, podívejte se i do tohoto chrámu. Určitě nebudete zklamáni ;-).

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Články odjinud

Ženy.cz

Ještě je čas! 35 udržitelných šatů pro poslední horké dny
Ještě je čas! 35 udržitelných šatů pro poslední horké dny